HOÃ TRÔÏ KHAÙCH HAØNG

 

Download Bảng báo giá 

 

 

Hotline

 

 Mr Hoàng  0909 221 744

MOÙN AÊN NGON

 • Thục đơn ngày đầu tuần

  Thục đơn ngày đầu tuần
 • Thực đơn ngày thứ 2

  Thực đơn ngày thứ 2
 • Gà chiên

  Gà chiên
 • Tép rim

  Tép rim
 • Thịt xíu mại

  Thịt xíu mại

THOÁNG KEÂ TRUY CAÄP

Trực tuyến : 1

Hôm nay : 30

Tổng lượt : 17177

THÖ NGOÛ

 

CÔNG TY CỔ PHẦN POWER 3 là một thương hiệu trong ngành chế biến suất ăn công nghiệp trên điạ bàn Tây Ninh

Kính gửi: Ban Lãnh Đạo Quý Công Ty

Vấn đề bữa ăn nhân viên, vệ sinh nơi làm việc, giải quyết các phế liệu phế phẩm sản xuất là một vấn đề thường làm phiền lòng lãnh đạo quý công ty....

 Với mục tiêu phục vụ toàn diện dịch vụ hỗ trợ cho công tác sản xuất, góp phần vào lợi ích bền vững của quý công ty bằng các sản phẩm dịch vụ: